Online strategi

Online strategiOnline delen af mindre -og mellemstore virksomheder er i mange tilfælde tilsidesat som et underprioriteret delelement i den samlede markedsføringsstrategi. Det enorme potentiale i internettet kendes naturligvis, men da indgangsvinklen til lønsom internet marketing er ekspert viden, bliver fokus ofte langt på de mere kendte offline medier og metoder indenfor traditionel marketing f.eks TV annoncering og telemarketing.

Internettet er i dag et så kraftigt medie, at mange virksomheder får deres primære leads via online digital marketing og udnyttelse af trafikken fra søgemaskinerne. Derfor er det også af vital betydning for væksten, at inkludere online delen af virksomheden på et strategisk niveau.

Connect Media kan hjælpe din virksomhed med at få påbegyndt arbejdet med en strategi for online delen af virksomheden, så intet er overladt til tilfældigheder.
Vi vil typisk forslå formulering af en 1 årig online SEO strategi, hvori både delmål og hovedmål for de igangsatte tiltag inkluderes.

Vi kan tilbyde at varetage alle delelementer i strategien, såvel som afrapportering af opnåede resultater, eller opstartshjælp for efterfølgende forankring i eget regi.

Online strategi og strategisk SEO

Hos Connect Media er udarbejdelse af en online strategi en essentiel del af SEO arbejdet for virksomheder.
Uden en samlet overordnet strategi, vil dele af seo optimeringen ikke opnå den ønskede synergi effekt med andre tiltag offline, såvel som online -og derfor opfordre vi altid til, at der før påbegyndelse af det egentlige SEO arbejde, formuleres en fælles strategi, så der sigtes efter ens mål og forventninger i hele organisationen.

Status før online strategi

Før en SEO strategi kan formuleres, er det essentielt at kende den nuværende SEO status for online delen af virksomheden.

Derfor er en website analyse nødvendig, for at få indsigt i nuværende tilstand, både med hensyn til konvertering og generel SEO status.

Som udgangspunkt tilbyder vi derfor kun formulering af strategi på baggrund af en grundig webanalyse.

Læs om vores webanalyse her.

Ud fra en grundig analyse formuleres strategien

Når vi har indsigt i online delens status og performance, udarbejder vi et strategi forslag, der i samspil med virksomhedens øvrige marketingstrategi tilrettes således, at der på lang sigt opnås vigtige synergi effekter og bedst muligt “Return on investment” (ROI).

Strategien vil typisk have en tidshorisont på 1 eller 2 år afhængigt af virksomhed og marked.

Med strategien ved hånden “glemmes” online delen ikke ved de vigtige stragimøder på organisatorisk niveau og de vigtige synergi effekter fra internet marketing delen, er med til at støtte salget hver eneste måned året ud.

Kontakt os og hør nærmere omkring, hvordan vi i samarbejde kan få lagt en strategi for jeres online del !