Hvad koster SEO? – SEO priser

Det er ikke nemt at komme med en konkret pris på SEO, da hver opgave er forskellig.

Prisen afhænger af hvad I gerne vil opnå, hvor langt I er kommet med jeres setup nu og hvor høj konkurrencen er I jeres marked.

I langt de fleste tilfælde vil en komplet optimering være omfattende og tage mange måneder. SEO vil typisk omfatte, udarbejdelse af artikler til hjemmesiden, tekniske tilretninger af platformen, optimering på det eksisterende indhold og udvidelse af linkprofilen.

Konkurrencen i markedet er afgørende

Prisen er meget afhængig af konkurrencen i Google fra andre virksomheder, der også ønsker høje placeringer på de samme søgninger.

Des flere virksomheder med SEO optimerede setups, des svære vil det være at opnå de høje placeringer og des mere arbejde kræves.

Eksempler på hård konkurrence

Tøj og mode

Ønsker at vinde markedsandele inden for tøj og mode, vil der være meget høj konkurrence, fra veletablerede store virksomheder, der gennem de sidste mange år, har arbejdet systemastisk med SEO.
Her vil det være helt normal at bruge 100.000 om året på SEO.

Elektronik

Et enormt konkurrencepræget felt, hvor der er afsat store summer til markedsføring.

Eksempler på lav konkurrence

Helt nye typer produkter og serviceydelser

Her vi det være forholdsvist simpelt, at opnå de høje placeringer, men der vi desværre også meget ofte være få søgninger indtil markedet modnes.

Lokal aktør

Tilbydes din serviceydelse kun lokalt og er der ikke andre inden for feltet, vil det være hurtigt og billigt at opnå gode resultater