Hvad er canonical og seoHvad er Canonical link tag ?

Google introducerede fra et par år siden et nyt link tag ved navn canonical.
Siden da, har der ofte hersket forvirring om, hvorledes dette tag benyttes og hvad den egentlige hensigt med tagget er.

Meningen med tagget, er at give et website mulighed for at fortælle søgemaskinerne, hvilken version af en tekst, der er den oprindelige, hvis der er flere versioner på sitet eller internettet generelt.

Intern brug af canonical

Har du et website med flere meget ens produkter f.eks. samme produkt i flere farver, kan du benytte canonical link tagget, til at fortælle søgemaskinerne, hvilken produktside, der er den oprindelige og hovedsiden for produktet.

I praksis gøres det ved at inkluderer canonical link tagget i koden af hver produktvariation.

Kode eksempel:

<link rel="canonical" href="https://www.connect-media.dk/seo-guide/canonical-link-tag/" />

Fordelen ved canonical

I eksemplet med produkterne, vil søgemaskinerne tage alt den linkværdi, der går til alle variationerne og samle den på hovedsiden.
Dermed får hovedsiden en stærkere linkprofil og dermed Pagerank og vil derfor også at bedre muligheder i søgemaskinerne.

For brugeren, der søger i søgemaskinerne, vil det også have den fordel, at de ikke præsenteres for en variant af hovedproduktet – men kun hovedproduktet.

Sælger du 90 % røde strømper, af en udgave du har i 20 farver, kan du altså styre hvilken version, der skal vises i google, ved at indsætte canonical link tagget på alle de andre variationer.

Når kunden søger, ser de med det samme, at du har strømperne i rød – netop det de leder efter. Konkurrenternes strømper kommer måske frem med grøn, blå, brun osv – men hos dig vises den røde version, som kunden vil ha.

Canonical og duplicate content

Har du artikler som er en kopi, vil din side blive fjernet i søgemaskinernes resultater og hele siden med kopien tillægges ingen værdi (pagerank)

Ligger du et canonical tag på siden, der viser hvor du har kopien fra, vil din underside teoretisk ikke blive straffet for at have duplicate content -og linkværdien vil tilgå den oprindelige kilde.

Dvs du godt kan benytte den samme artikel på flere forskellige websites på samme tid, uden at nogen af dem får en straf.
Det kan være en stor fordel, hvis du har flere forskellige sites, hvor en lang artikel, er meget vigtig for brugeren.

Et eksempel:

Din virksomhed nævnes i en stor flot artikel og du vil gerne vise dine kunder artiklen.
Du har fået lov skrifteligt af journalisten til at bruge artiklen, men gør du det ligger den jo både hos dig og avisen.

Ved at inkluderer et canonical link tag i koden, viser du søgemaskinerne, hvor den oprindelige artikel ligger og dit site straffes ikke for duplicate content.

Du kan nu vise artiklen på dit eget website. Dit site får dog ikke tilført værdi, men heller ikke en straf.

Canonical frem for 301 redirect

Har du ikke mulighed for at lave en 301 viderestilling på dit site, kan du også her benytte canonical link tagget.
Flytter du en undersides indhold til en ny placering, kan du lade den gamle side være online og tilføje canonical link tagget med link til den nye placering.

Flyt pagerank fra din index.html med canonical

Har du ikke fået dit site sat op, så det kun kan vises på en måde f.eks www.ditdomain.dk, vil det typisk også kunne vises som www.ditdomain.dk/index.html

Linker du internt retur til din forside ved at linke til index.html (det gør mange) så vil meget af den pagerank der kunne tilbageføres til www.ditdomain.dk ende på indx.html siden.

Du har med andre ord smidt pagerank ud af vinduet.

Inkluderer du et canonical link tag på index siden, der peger på den version du benytter som den fortrukne, får du på den måde samlet alt pagerank på 1 sted frem for 2.

Eksempel på kode indsat på index.html

Bemærk

Google behandler ikke Canonical på samme måde som en 301 redirect. Det anbefales at benytte redirect frem for canonical til flytning af sider. Grunden er, at Google naturligvis godt er klar over at canonical kan misbruges, til at flytte pagerank fra mange undersider over til en enkelt side i et forsøg på at booste pagerank kunstigt. Derfor har de udmeldt hos Google, at de forbeholder sig retten til selv at afgøre om de vil følge en canonical anvisning.

Google om canonical