Marketing og search

I denne artikel vil vi se nærmere på hvordan, der arbejdes strategisk med søgemaskineoptimering og hvordan synergieffekter med fordel kan udnyttes, ved at integrerer de forskellige implicerede i de mange processer omkring hjemmesiden.

Når der arbejdes strategisk med onlinedelen af virksomheden, er det nødvendigt at forstå det workflow en repræsentativ persona har på hjemmesiden.

Der er f.eks. forskel på hvilket motiv en søgning har i søgemaskinerne:

Search og konvertering

Ved at studerer workflowet, vil du erfare, at en persona bliver påvirket af mange forskellige signaler under besøget på hjemmesiden – ikke KUN placeringen i søgemaskinerne.

Lige fra offline branding, der skaber søgetrafik efter de solgte produkter / services over til farven af køb knappen har indflydelse i kanalen og derfor bør strategien involvere langt flere personer og afdelinger i virksomheden end kun de ansvarlige for hjemmesiden.

For at opnå den eftertragtede synergi, der skaber resultater på bundlinjen, er det med andre ord vigtigt at medtage alle led en persona oplever, i strategien.

Lad os se lidt på en repræsentativ personas workflow og de forskellige medarbejdere hvert led i kanalen ofte er tilknyttet.

Marketing og persona

Som du kan se på billedet, er der flere forskellige medarbejdere og eksterne konsulenter involveret.

Strategien bør tage højde herfor og have beskrevet et fælles samlet mål, som alle implicerede arbejder efter i fællesskab.

Typisk vil en ekstern SEO konsulent eller firma, blive ansat til at skabe høje placeringer på bestemte søgeord. Fuldstændigt uden konverteringer som mål.
En journalist vil blive hyret til at skrive ”bedre sælgende produkttekster” igen uden, der ses nærmere på om teksterne opfylder konverteringsmålene og bidrager positivt hertil.

Det fælles mål, bør gennemsyre alle processer i arbejdet med onlinedelen af virksomheden.

Markedsføringsafdelingen

Her vil de overordnede strategier for hele virksomheden ofte blive udfærdiget.

Onlinedelen af virksomheden bør her have sin egen strategi udformet. En strategi, der i synergi med offline markedsføringen, vil udnytte den planlagte offline markedsføring, således der skabes mersalg på baggrund af de mulige ekstra søgninger som offline markedsføringen skaber – f.eks. søgninger på produktnavne som brandes i TV.

De to områder bør hænge sammen og være planlagt over året, så synergierne udnyttes.

Eksempel:

I sommermånederne køres en annoncekampagne i de større danske aviser.

Allerede flere måneder før opsættes landingspages specielt udformet og optimeret til at opsnappe den trafik, som offline annoncekampagnen vil aflede i søgemaskinerne.

Søgninger på annoncerelevante sætninger og f.eks. slogans skal vise hjemmesiden højt placeret i søgemaskinerne, så synergien udnyttes.

Ekstern SEO konsulent

Den eksterne SEO konsulent bør arbejde efter nøjagtigt samme mål som resten af organisationen.
Det er ganske enkelt nødvendigt for, at få samme retning i arbejdsprocesserne.

En blanco check og sætninger som ”Få os højt i søgemaskinerne” vil i mange tilfælde resulterer i fokus på en helt anden retning, hvilket er yderst uhensigtsmæssigt.

Der bør være klare mål for arbejdet med søgemaskineoptimering, så det understøtter resten af aktiviteten i salgs og markedsføringsafdelingen.

Fokus produkter / services bør også have ekstra fokus hos SEO konsulenten og der bør måles på konverteringer og ikke placeringer i søgemaskinerne.

Det er med andre ord vigtigt at forklare, hvilke områder der ønskes fokus på og hvornår i løbet af året, så der ikke optimeres i en forkert retning.

Mange SEO firmaer skal hjælpes på dette punkt, da de tænker meget anderledes end den traditionelle markedsføringsafdeling.
De har meget ofte en trafikorienteret tilgang til optimering og vil søge at optimere efter mest mulig trafik og ikke flest mulige konverteringer på de produkter, der strategisk ønskes fokus på.

Indhold på siden

Brugerne på hjemmesiden påvirkes voldsomt af indholdet og der skal ekstrem branding til, at skabe salg, hvis indholdet er af ringe kvalitet.

Indholdet bør derfor være af samme kaliber som resten af indsatsen og bør have en vigtig rolle i strategien.
Der bør kontinuerligt arbejdes med forbedringer, hvor hver enkelte forbedring måles. Giver nye forbedringer positiv respons på konverteringerne ?

En ekstern journalist bør oplyses om strategien for hjemmesiden og succes bør måles på konverteringstilgang.

Hjemmesidens rolle i virksomheden

Hvilken rolle har hjemmesiden i virksomhedens overordnede strategi og hvilke mål, bør hjemmesiden have for succes ?

Et af de bedste måleredskaber på en hjemmeside, er antallet af relevante konverteringer.

Sælges ikke direkte fra hjemmesiden, kan der også måles på konverteringernes resultat – så hele kanalen er medtaget.

Endte en henvendelse i salg ? Hvilket søgeord blev anvendt og hvordan var flowet igennem hjemmesiden. Hvor kan der forbedres ?

Måles direkte på salg af produkter online og gensalg, vil alle implicerede i kanalen have fokus på at bidrage til øgning i konverteringer og ikke deres egne delmål.

Der bør opstilles særskilte delmål for hvert element, der har indflydelse på konverteringerne, så der arbejdes mere målrettet med hvert element.

De bør alle indgå i onlinestrategien.

Push eller Pull

Der bør vurderes om strategien bør fokuserer på pull eller push strategi og en kombination kan sammensættes over året.

Pull strategien bør være langsigtet og have fokus på kvalitets indhold, som andre automatisk finder interessant at linke til. Det kunne f.eks. være forklarende infografik, branche og informationsguides, viralt content m.m.

Push strategien egner sig godt til både kortsigtet og langsigtet strategi, hvor f.eks. artikel markedsføring er meget anvendt i dag.

Husk Differentiering

Danmark er et lille land, men din virksomhed vil sjældent være den eneste indenfor nichen. Derfor er det vigtigt at differentiere sig positivt ud og de parametre der er fokus på, bør være en del af SEO strategien også.

Læs mere om digital markedsføring på Connect media her