Branding og omdømme

At blive et kendt og foretrukket brand kræver langvarig og langsigtet branding.

Internettets bredde er i den forbindelse yderst interessant, da det i rigtig mange tilfælde giver direkte adgang til hele eller store dele af målgruppens segmenter til en lav pris.Online omdømme

På samme måde er internettet også yderst interessant i forbindelse med øgning af kendskabsgraden af et bestemt brands produkter eller serviceydelser.

Øg kendskabsgraden af virksomhedens brand

Har du et stærkt brand, er du allerede kommet langt på internettet. Da kunderne helt automatisk vil finde dit brand i søgningerne, vil der her sjældent være brug for traditionel SEO.

Et godt eksempel på et brand, der ikke vil få noget mærkbart ud af en SEO optimering, er Coca-Cola. For dem vil en placering som nr. 1 i Google ved en søgning på f.eks. sodavand eller cola ikke gøre nogen forskel.

Hvis brandet i sig selv er kendt nok, er der altså ingen grund til SEO optimering – og det samme gælder naturligvis også markedsføringstiltag offline.

Derfor kan det være særligt interessant at arbejde med branding online. Og sammenlignet med offline branding er internettets muligheder både billige og effektive.

Hvordan kan vi hjælpe med brandingen?

Vi samarbejder med flere affiliate netværk i Danmark, der hver især er tilknyttet en bred vifte af større portaler og trafikknudepunkter på det danske internet, og vi tilbyder herigennem visning af annoncer, konkurrencer og indsamling af emner til mailkampagner m.m.

Vi kan således tilbyde en massiv, bred og effektiv branding.

Opsætning af kampagner i synergi med f.eks. Google AdWords, Yahoo Ads og Facebook sikrer en samlet og meget bred dækning af målgruppen online.

Sådan kan vi brande din virksomhed

Vi kan:

  • udfærdige grafisk materiale eller tilrette eksisterende til de korrekte formater
  • indgå aftaler og forhandle lavest mulige priser hjem
  • måle på resultaterne og rapportere