Branding og omdømme

At blive et kendt og foretrukket brand kræver langvarig og langsigtet branding.

Internettets bredde er ofte yderst interessant på det område, da de ofte giver direkte adgang til hele eller store dele af målgruppens segmenter – til en lav pris.Online omdømme

På samme måde er internettet også yderst interessant i forbindelse med øgning af kendskabsgraden af produkter eller serviceydelser tilhørende et bestemt brand.

Øg kendskabsgraden til virksomhedens brand

Har du et stærkt brand, er du allerede kommet meget lang på internettet og hvor traditionel SEO slet ikke er en nødvendighed – kunderne finder dit brand helt automatisk i søgningerne.

Et godt eksempel er f.eks. Coca-Cola, der ikke vil få noget interessant mærkbart ud af SEO optimering, så de ligger Nr.1 i Google, ved søgning efter f.eks. Sodavand eller Cola.

Det er slet ikke nødvendigt, hvis brandet i sig selv, er kendt nok – og det gælder naturligvis også offline.

Derfor kan det være særligt interessant at arbejde med branding- og her er internettets muligheder meget effektive og billige kontra offline markedsføring.

Hvordan kan vi hjælpe med brandingen

Vi har samarbejder med flere affiliate netværk i Danmark, der hver især har tilknyttet en bred vifte af større portaler og trafikknudepunkter på det danske internet.

Herigennem tilbyder vi visning af annoncer, konkurrencer og indsamling af emner til mail kampagner m.m.

Vi kan dermed tilbyde massiv bred effektiv branding.

Opsættes kampagner i synergi med f.eks. Google AdWords, Yahoo Ads og Facebook, vil der være en samlet meget bred dækning af målgruppen online.

Sådan kan vi brande din virksomhed

  • Vi udfærdiger grafisk materiale eller tilretter eksisterende til de korrekte formater.
  • Vi indgår aftaler og forhandler laveste mulige priser hjem.
  • Vi måler på resultaterne og rapporterer