HTTPS

HTTP = HyperText Transfer protocol. Et et system som anvendes til at sende og modtage informationer på internettet.

HTTP er en application layer protokol, hvilket betyder den fokuserer på, hvordan informationen bliver præsenteret for brugeren, men ikke hvordan den sendes fra A til B.

HTTPS = Secure HyperText Transfer Protocol. Samme system, men med indbygget sikkerhed.

Hvor HTTP ikke ser på hvordan informationerne sendes, er HTTP samme teknologi men med et lag af sikkerhed.
HTTPS benytter TCP port 423 som standard og det er derfor to vidt forskellige måder at sende og modtage data på.

HTTPS arbejder sammen med SSL (Secure sockets layer) så data kan sendes krypteret.

Når data sendes via HTTPS vil følgende være i spil:

  • Kryptering, data sendes krypteret.
  • Data validering, data kan ikke ændres under transporten uden det opdages
  • Verificering, beviser browseren kommunikerer med det korrekte website.

HTTPS og ranking

Google har udmeldt at https er et rankingsignal, men ikke hvor meget vægt der ligges på signalet.

Ved skift fra HTTP til HTTPS skal du derfor ikke forvente et målbart øjeblikkeligt resultat i kraft af rankingboost på dit website.