Google penguin algoritmeHer kan du læse en artikel, der behandler problematikken med Google Penguin og giver 2 strategier for genetablering af de tabte søgeresultater.
Artiklen er udgivet d. 18.12.2012 og skrevet af Jonas Jørgensen

Introduktion til Penguin

Jeg har netop skrevet en artikel om hvad Penguin og panda er og hvordan de påvirker websites ranking i Google.

I den process er jeg kommet til at tvivle på, om den generelle opfattelse af Panda og Penguin egentlig er helt korrekt.
Derfor har jeg skrevet denne artikel, der vil tage dig med rundt i de mange spørgsmål, som Google ikke har ønsket at give os svar på og hvilke teorier, der generelt er at finde online om emnet. Jeg vil også forklare hvordan du kan forsøge at genvinde de tabte rankings i Google og hvad du i den forbindelse skal være opmærksom på.

Det antages i diverse forums og ekspert ”paneler” at Penguin udelukkende ser på linkspam og Panda på onpage elementer.

Men hvor kommer antagelserne fra ?

1. De sites der oplevede fald i ranking efter Penguin, havde stort set alle benyttet sig af massiv linkbuilding, med entydige keywords og der blev derfor hurtigt konkluderet, at det måtte være udløseren af en form for straf fra Penguin.

Fakta: Sites blev ramt på side niveau og ikke som først antaget url niveau.

2. Ved at 301 redirecte oplevede man samme straf efter 3 uger, hvilket understøttede teorien om at det var links, der udløste straffen. Men det understøtter også teorien om, at det kan være andet f.eks onpagee elementer.

Men hvad fortalte Google os egentligt og understøtter det antagelserne om linkspam?

Vi fik følgende tekst:

[box style=”1″]”In the next few days, we’re launching an important algorithm change targeted at webspam. The change will decrease rankings for sites that we believe are violating Google’s existing quality guidelines. We’ve always targeted webspam in our rankings, and this algorithm represents another improvement in our efforts to reduce webspam and promote high quality content. While we can’t divulge specific signals because we don’t want to give people a way to game our search results and worsen the experience for users, our advice for webmasters is to focus on creating high quality sites that create a good user experience and employ white hat SEO methods instead of engaging in aggressive webspam tactics. ” klide: Google. [/box]

Dertil fik vi 2 eksempler (billeder), hvor det ene var en keyword stuffet tekst og det andet en tekst med irrelevante eksterne links.

Der står faktisk ikke noget direkte om backlinks – der står webspam.
Og de 2 eksempler har ikke noget direkte med backllinks at gøre – de har noget med onpage keyword spam og onpage link spam at gøre.

Dog står der meget generaliserende, at de sites der overtræder googles kvalitets guidelines vil blive ramt, og netop i Googles guidelines står der noget om linkspam – men det stod der også før Penguin blev sluppet løs.

Google har altså på intet tidspunkt udmeldt, at Penguin går specifikt efter linkspam. Det er en antagelse, der er dannet på baggrund af de oplevelser forskellige SEO interesserede website indehavere har haft. De har sammenholdt de ramte sites med sites, der ikke blev ramt og konkluderet, at Penguin ser primært på linkspam.

Det interessante i dette tilfælde er, at Google offentliggjorde en ændring i måden de behandler og benytter links som signal. Det gjorde de ganske kort tid før Penguin blev offentliggjort og det er sammenblandingen af de to ændringer, der giver os “penguin”. Netop derfor står der ikke noget entydigt om links i udmeldingen.

Der kom ikke nogen forklaring, da Google opdaterede måden at opfatte links på, men de har opdateret deres retningslinjer – her står bl.a. noget om links.
Lad os se lidt på, hvad der i dag står i Googles kvalitets retningslinjer omkring links

I Google guidelines fortæller de hvad man bør undgå

Automatisk fremstillet indhold

link schemes
Cloaking
Skumle redirects
Gemt eller usynlig tekst or links
Doorway sider
Kopieret indhold
Deltagelse i affiliate programmer uden at tilføre nogen nævneværdig værdi for brugeren
Fyld af irrelevante søgeord
Designe sider med ondsindet hensigt, f.eks. phishing eller installation af vira, trojaner, eller andet “badware”
Udnytte rich snippets markup
Sende automatiske forespørgsler til Google ”

kilde: Oversat frit fra Google

Kun et af punkterne omhandler linkspam, det er punktet ”linkscemes”.

Her får vi følgende guidelines:

”Købe eller sælge links der overfører PageRank. Det inkluderer at modtage penge for links, eller indlæg, der indeholder link samt bytte produkter eller services mod et link.
Herudover også at tilbyde et gratis produkt mod at få en god anmeldelse heraf.

Link bytning mellem 2 sites

Linkning ud til webspammers eller “ikke relaterede sites” med hensigten at manipulere pagerank.
Opbygning af websites, med eneste formål at linke til sit eget site.
Benyttelse af programmer, der laver links.
Tekst reklame og links, der overfører pagerank
Links der er placeret i indehold med meget lav relevans.
Lavkvalitets kataloger eller bookmark sider (de har typisk en pagerank på 0 eller ingen)
Links inkluderet i widgets, der spredes ud på mange domæner
Backlinks fra et stort antal websites footers.
Forum kommentarer med optimerede links i signatur”

kilde: Oversat frit fra Google

Der er et vink med en vognstang omkring linkspam og hvad du bør undgå, men det er ikke nye retningslinjer – de eksisterede før Penguin

Herudover får vi en forklaring på, hvad vi bør fokusere på:

”Det er ikke kun antallet af links, som du har peget på dit website som har betydning. Det er også kvaliteten af hvert link, samt relevansen af linket,
Det betaler sig at lave godt indhold. Links er ofte frivillige “stemmer”, som er afgivet ud fra en overordnet administrativ gennemgang, og et godt sted at få dem er på de sociale medier og i forummer.
Kilde: Google

Links kvalitet, er bl.a. pagerank og naturligvis at det site, der linker ikke bryder alle ovenstående Google guidelines.
Det er også relevansen. Dvs om det site der linker, er indenfor samme emne.
The buzzing community angives som et godt sted at få links fra. Dvs bla. forummer og sociale medier.

Opsummering og SEO strategi

Google fortæller os, at Penguin ser på sites, der ikke lever op til de generelle guidelines, hvor linkspam bl.a. er et af mange punkter – men ikke det eneste.

Herudover gøres meget ud af at forklare om keywordstuffing og eksterne links.

Er det så korrekt at Penguin KUN ser på offpage linkspam?Nej, det vil være en direkte forkert antagelse i forhold til det vi får fortalt.

Se det harmonere faktisk meget godt, med de oplevelser en 301 redirect af hele sitet giver – straffen overføres.
Kunne det være fordi, sitet stadigvæk overtræder Penguin mht søgeords overoptimering og eksterne links ? eller er det KUN fordi linkprofilen er unaturlig.

Det er meget vigtigt, at huske der ikke kun skrives om links, men også om andet, når du ligger en strategi for at få dit site ud af Penguins klør.

Din SEO strategi kan være

1. Har du en for høj keyword density på de ord og fraser du ikke længere ranker på? Så lav teksten om.
2. Linker du ud fra dit site til andre sites som ikke er indenfor samme emne? Slet dem.
3. Overholder du de generelle guidelines (herunder linkspam, DC, indhold “above the fold” etc.)
4. Overdriver du intern linkning med søgeord i ankers? variation bør her inddrages.
5. Få fjernet alle backlinks, der strider mod Googles retningslinjer.
6. Indsend disavow fil med de resterende links, du ikke kan få fjernet selv.
7. Indsend reconsideration reguest til Google og afvent.

Hvis du ikke er interesseret i at benytte Google Disavow tool, kan du forsøge dig med nedenstående strategi, men læs lige lidt med om penalty types først.

Lidt mere at overveje omkring Penguin penalty

Google har fortalt, at Penguin er kørt 2 gange. Dvs Penguin ikke er en del af deres realtime algoritme og det derfor efter Penguins sidste kørsel burde være muligt at ranke et site (som ikke blev ramt ved penguin kørslerne) pba gammeldags linkspam, for Penguin vil jo ikke nappe sitet nu, da det kræver en refresh og ny kørsel.

Er det muligt?

Ja, jeg har netop lavet et forsøg med 10.000 links, hvor keyword var enslydende. Sitet ranker nu højere end før på det benyttede keyword. Sitet har ikke fået en penalty efter 1 måned.

Men hvorfor så disavow tool ?

Såfremt, det er korrekt at Penguin ikke køres realtime og at der kun ses på linkspam, hvorfor vil et disavow tool, så overhovedet være interessant ?
Hvad skulle det hjælpe et ramt site at frasige sig kendskabet og linkværdien fra backlinks, hvis det ikke kan resulterer i returnering af tabte rankings?

Se det er naturligvis fordi, Google forventer at køre Penguin igen -og det dermed vil kunne ramme sites, der er blevet udsat for negativ linkspam.

Se her er der igen noget at være opmærksom på

Et site kan få en penalty på 2 måder. En manuel straf fra Googles webspam team, eller en algoritmisk beregnet straf.

Den manuelle straf forsvinder ikke ved at lave om på sitet eller slette backlinks, den vil blive ved med at være gyldig i en forudbestemt periode. Straffen kan være på f.eks.1 måned, 3 måneder ja måske mere, men fælles er det, at et site ikke vil kunne komme ud af problematikken, uden en manuel fjernelse af straffen.

Her skal du indsende en reconsideration request bagefter du har benyttet Google disavow tool, for at opnå noget som helst – Google skal gøres opmærksom på, at du nu mener, dit site er på rette vej og de vil manuelt tjekke om det er tilfældet – du modtager en mail fra dem, der fortæller om det er en manuel straf eller en algoritmisk bestemt straf dit site er underlagt.

En anden strategi for Penguin recovery

Typisk har domænet flest indgående links og dermed også størsteparten af linkspam, hvis du har været så ”intelligent” som ja, stort set alle andre, at linkbuilde primært til din forside.

Ved at registrere et nyt domain navn og 301 redirecte alle andre sider end index.html / domain – kan du opleve succes.(specielt hvis du er Panda ramt, men det er noget helt andet)
Jeg har personligt set motoden brugt med meget stor succes, på et yderst konkurrence betonet keyword og online findes flere succes cases med samme teknik.

Jeg har selv lavet forsøget og efter 3 måneder, kan jeg se, at det ikke er alle undersider, der med fordel bør redirectes. Penguin penalty overføres og derfor bør man være opmærksom på, hvilke undersider på sitet, der er ”Sundt” før man 301 redirecter dem.