Vi overholder Googles retningslinjer

Google er i dag den klart fortrukne søgemaskine i Danmark og derfor er det også den søgemaskine Connect Media har fokus på, når vi optimere.
Trafikfordelingen ligger typisk på helt op til 90% fra Google og resten fra andre søgemaskiner f.eks Yahoo og Bing.

Hos Google har de lavet en vejledning til webmastere, der i store træk forklarer hvad der efter deres mening giver gode resultater, når et website ønskes placeret godt i deres index / oversigt.
De etiske SEO retningslinjer / vejledninger tager vi hos Connect Media med i optimeringen, så dit site lever op til “bedste praksis” på området.

Retningslinjerne fra Google om søgemaskineoptimering giver dog ikke noget garanti for top placeringer, men giver bedre muligheder for, at et site indekseres på den rigtige og ønskede måde, så mulighederne for gode placeringer ikke forringes direkte pba. design og kodning.

Ved at følge retningslinjerne, dannes med andre ord, en god base for det videre arbejde med at opnå gode placeringer.

Overholdes retningslinjerne, er der mindre grund til at frygte en straf fra google, som vi har set det ske for store etablerede websites flere gange.

Maile Ohye er ansat hos Googles webspam team og en af de medarbejdere, der bl.a. benytter meget af sin tid på, at hjælpe webmasters med at forstå, hvordan opsætningen af et website kan laves, så det har bedste muligheder for at opnå en god placering.

Herunder kan du se en videoer, hvor Maile Ohye forklarer et par af de begreber og emner, som google webmaster retningslinjerne bl.a. kommer ind på.

Vejledningen er gratis at benytte og frit tilgængelig her.