Digital forretningsstrategi – En introduktion

Digital strategiI langt de fleste virksomheder og organisationer er man med på at digitale marketingtiltag er vigtige og skal prioriteres. Alligevel anses det digitale område mange steder stadig som en række medier, man egentlig bare skal ses og være tilstede på. Derfor udnyttes det potentiale ikke, som ligger i de digitale marketingtiltag og man får ikke skabt det maksimale udbytte af den indsats, som organisationen gør. I artiklen her kommer vi ind på, hvordan en organisation kan få taget hul på arbejdet med en digital strategi.

Usammenhængende digitale tiltag

I en organisation bliver den digitale marketing og kommunikation hurtigt en del af hverdagens arbejdsrutiner og det kommer meget hurtigt til at lyde sådan her:
”Hvad vil være oplagt at skrive i nyhedsbrevet til næste uge? Har vi husket at poste noget på LinkedIn? Hvad skal vi sende ud på Facebook denne uge? Nu skal vi også have startet på udviklingen af digitale services.

Vi skal have gennemgået indholdet på vores hjemmeside. Osv.” Det kan meget hurtigt ende med, at der sideløbende arbejdes på flere digitale kampanger og kanaler, som derfor ikke hænger sammen og måske slet ikke arbejder sammen. Uden en samlet strategi for den digitale indsats fægter man lidt i blinde og håber det bedste uden at udnytte den synergi, som en målrettet indsats kan give. Det er dog helt forståeligt, at man som organisation synes det virker risikabelt at skulle skifte de tiltag ud, som trods alt har nogen effekt, med noget helt nyt og i starten ret tidskrævende.

For få dokumenterede strategier

Derfor er der også kun – ifølge den internationale CIO-undersøgelse fra Harvey Nash og KPMG – omkring 35 procent af verdens virksomheder, som har udarbejdet en digital strategi. Ifølge den undersøgelse som Accentures har lavet af området, står det lidt bedre til i Norden, hvor 54 procent af virksomhederne har en digital strategi – det er imidlertid kun 19 procent, der har dokumenteret den på skrift.

Hvem skal varetage den digitale strategi?

En af grundende til, at det er svært at arbejde sammenhængende med digitale kanaler i en organisation, er, at de løber på tværs af organisationens afdelinger og de siloopdelinger, der ofte er. Det kan efterlade et tomrum, da der er svært at gennemskue, hvem der skal skabe og varetage den digitale strategi. Når ledelsen har med målene at gøre, marketing med leadgenerering, salg med kunden, IT med de tekniske platforme og kundeservice med inbound-kontakten, hvem er det så, der skal varetage og ikke mindst skabe en tværgående og overordnet digital strategi?

Manglende styringsredskaber

Samtidigt med at mulighederne øges gennem digitale tiltag, så skrues forventningerne til resultaterne også i vejret. Men arbejder man ikke efter gennemarbejdede og klart definerede mål, som er nedskrevet, er det ikke muligt at påvise, om tiltagene overhovedet har den ønskede effekt. De fleste organisationer arbejder således uden egentlige styringsredskaber, når det kommer til de digitale kanaler. Det betyder i mange tilfælde, at der tabes fortjeneste eller ikke opnås mulige besparelser.

Det går for langsomt

I vores samtid er der derfor mange virksomheder, der er i gang med testningen af digitale tiltag og som har en ide om, at de hen ad vejen vil formalisere resultaterne i en digital strategi. Problemet er bare, at der mangler en plan for, hvornår strategien skal udvikles og nedskrives. Det betyder at udviklingen indenfor det digitale område går alt for langsomt. Det kan ofte være simple barrierer, der gør, at en organisation ikke selv går i gang med – eller alternativt får hjælp til – at udfærdige en digital strategi. Derfor kommer der her 5 gode bud på, hvad det er nødvendigt at have styr på, før man som organisation går i gang med udarbejdelsen af en digital strategi. Har man det kan det nemlig blive en god og givende proces.

1 Et godt team

Når en organisation skal i gang med en digital strategi, er det alfa og omega, at der sammensættes et godt internt team. Man skal arbejde ud fra virksomhedens primære mål og forretningsstrategi. Gennem forretningskritiske spørgsmål kan man spore sig ind på hvem den digitale strategi gavner mest på det nuværende tidspunkt. Spørgsmålene kan for eksempel være:

 • Er det svært at tiltrække kvalificerede medarbejdere?
 • Er virksomheden i en vækst- eller konsolideringsfase?
 • Udvides der til nye markeder?
 • Lanceres der nye produkter?
 • Skal virksomhedens brand revitaliseres?

Baseret på spørgsmålene og deres svar, kan man se hvilke afdelinger, det er væsentligt at involvere i udviklingen af den digitale strategi og, om virksomheden selv har den fornødne ekspertise, eller om der skal hentes ekstern hjælp til udarbejdelsen af strategien.
Efter teamet er fastlagt defineres en mindre styregruppe – højst fire personer – der kan tage beslutninger på egen hånd og derved få processen til at skride frem. Styregruppen trækker naturligvis på resten af teamet, når behovet for dette opstår.

2 Afsæt tid og ressourcer

Når man vil i gang med et nyt projekt, er det altid vigtigt at afsætte den fornødne tid og de nødvendige ressourcer. Det gælder også, når man går i gang med at udvikle en digital strategi. Processen kræver, at der er tid til eftertænksomhed og grundige overvejelser. Det er en investering, som skal bære frugt og er derfor afhængig af god projektstyring. Det kræver altså, at der afsættes ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk så projektet har mulighed for at udvikle sig hensigtsmæssigt. Har man ikke en solid erfaring med at implementere strategier, vil det digitale strategiprojekt absolut være en lærerig proces med udviklingen af nye ideer, der skal forfølges. Desværre er det almindeligt, at der underinvesteres i både de indledende analyse- og testfaser og de efterfølgende lærings- og optimeringsfaser. Derved går man glip af vigtig læring, som i sidste ende er med til at skabe ekstraværdi. Derfor:
Afsæt tid til den vigtige læring i det interne team.
Afsæt ekstra ressourcer til de ideer og andre værdiskabende tiltag, der kan opstå undervejs.

3 Målgruppeanalyse

Det er ofte overset, hvor vigtigt det er at have et overblik over sine målgrupper. De digitale kanaler giver en unik mulighed for at kommunikere direkte til en bestemt målgruppe på den mest optimale måde og på det rette tidspunkt. Gør man det rigtigt, kan man som virksomhed spare mange penge og samtidigt opnå en væsentlig optimering. Igen er det opdelingen i afdelinger, der kan hæmme, at for eksempel sælgerens viden om kunderne når frem til markedsføringsafdelingen og på den måde beriger kommunikationen og markedsføringen. Derfor sker det ofte at kommunikation og markedsføring udvikles på spinkel viden og formodninger om kundegruppen fremfor solid erfaring og viden. Selv de virksomheder, der har mange data om deres kundegrupper, anvender dem sjældent, når de arbejder med deres digitale strategi og kanaler. Derfor er det en god ide at lægge ud med, at få overblik over den viden om målgrupperne, der er i virksomheden. Overvej for eksempel følgende:

 • Er virksomhedens målgrupper kendte og kortlagte?
 • Er der udviklet personaer, så det er muligt at forestille sig målgruppernes ønsker, behov og præferencer?
 • Er der viden om, hvordan virksomhedens ydelser kan gøre målgruppernes liv lettere?
 • Har virksomheden viden om og overblik over fremtidens købsmønstre og deres indflydelse på virksomheden?

4 Touch points

De digitale medier tilbyder en lang række muligheder for, at en virksomhed kan synliggøres. Det er derfor vigtigt, at man arbejder målrettet og prioriterer sin tilstedeværelse på de digitale medier. Man kan spørge:

 • Er der i organisationen et overblik over de kontaktpunkter, I er til stede på?
 • Og på de kontaktpunkter kunderne er tilstede på?
 • Er der viden om hvilke kontaktpunkter, der konverterer bedst muligt?
 • Hvilke kontaktpunkter bruger organisationens næste gode medarbejder i jobsøgningen?
 • Anvender virksomheden kontaktpunkterne til branding og kommunikation?
 • Hvilken funktion har kontaktpunkterne på for eksempel ”Kunderejsen”?

Metoden ”Kunderejsen” kan bruges til at forestille sig sine kunders rejse, fra de erkender at have behov for et af virksomhedens produkter, til de er en fast og loyal kunde. Udarbejd en liste, der viser virksomhedens kontaktpunkter. Der er mange, når man tænker alt igennem lige fra bannerannoncering på biler over bygninger og tapen om jeres produkter osv. – alt kommunikerer nemlig! Dernæst skal I overveje om kommunikationen er hensigtsmæssigt i forhold til jeres målgrupper.

5 måling / kpi’er

Mange steder skorter det på målingen af data, eller der bliver ikke taget stilling til, hvorfor noget måles og ikke andet. Når virksomhedens indsats så ikke går som ønsket, er det desværre ofte alt for svært at finde ud af hvorfor. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvad man måler på og hvorfor. Og det er vigtigt, at man tager målingen alvorligt, så man kan nå at reagere på dårlige rapporter i tide til at ændre på et projekt eller tiltags udfald. Måling samt rapportering har nemlig to hovedformål, når det kommer til digital kommunikation:

 • Det sikrer, at virksomheden er på vej i den rigtige retning gennem projektet.
 • Det sikrer, at organisationen hele tiden bliver klogere på markedet.

Desværre bliver målene ofte sat sidst i projektet. Målinger er imidlertid ikke ment som en eftertanke, men som et aktivt styringsredskab gennem projektet. Det er derfor en rigtigt god ide at starte med at udpege en medarbejder i organisationen, der er ansvarlig for målinger og rapporteringer og for, at de opsatte mål følges.

Få hjælp til at komme i gang med din virksomheds digitale strategi

Kontakt os for en uforpligtende samtale